OPTIMISM

Vill du hantera pessimism, misslyckanden och skapa mening i livet? Då har du hamnat helt rätt. Kursen ger dig en lathund till optimistiskt mindset för att nå mål med optimistiskt prat.

 OPTIMISM

Vill du hantera pessimism , behandla dig juste med realistisk optimism för att skapa mening i livet? Då har du hamnat helt rätt.
Lathund till optimistiskt mindset för att nå mål med optimistiskt prat.

Träna din hjärna - mer än att må bättre!

5 minuter varje dag är det som krävs att tackla tankar, känslor och beteende.

Du får

  • 14 dagars forskningsbaserad kurs med 15 videor   
  • 14 dagliga aktiviteter och 14 bonusaktiviteter
  • 14 PLUS fördjupningsaktiviteter
  • Mätverktyg, quiz, pdf och arbetsbok
  • Mindmor metoden

OPTIMISM bygger ditt bästa sätt att nå mål med optimistiskt prat. Det är en inre dialog som stöttar dig och stärker dina relationer. Att ha ett optimistiskt mindset påverkar hur meningsfullt du upplever ditt vardagslivet.

Du får

  • insikt om hur pessimism och optimism fungerar
  • vetskap om vad du vinner med optimism
  • metoder för realistisk optimism
  • testa hur optimism kan öka motivation
  • tips på hur optimism kan hjälpa dig i vardagen

Om Britta "Vi vill bara tacka dig för förra veckan. Vi tyckte att det blev väldigt bra och det gav mycket energi."
 
Avdelningschef, IKEA

Mindmor metoden - över 1000 nöjda kunder

"Britta har stor förmåga att inspirera och beröra människor i en positiv riktning. Hon skapar ett öppet klimat i gruppen, fångar alla deltagares intressen och bidrar till glädje och lust att lära."
Johanna Lavin iChange Learning

"Hon har ett väldigt professionellt förhållningssätt, hon är uppmuntrande. positiv och pushar dig verkligen att hitta dina bästa egenskaper och att tro på dig själv. Jag lärde mig många bra tips och tricks om hur jag ska visa och använda mina förmågor på bästa möjliga sätt.
Frida Jerneskog, VOLVO

DET BÄSTA VALET FÖR DIG


OPERFEKT

hantering av perfektionism - våga vara operfekt

SUND GRÄNS

nycklar till dina sunda
gränser

ÖVERTÄNK

verktyg för att tackla övertänkande

VARDAGSSMART

prenumeration på kurserna med löpande nytt material

JÄMFÖR

resurser för att förstå
jämförelse

KÄNSLOSMART

ledtrådar för att hantera
känslor smart 

HJÄRNSMART

grundkurs om varför du ska träna din hjärna

OPTIMISM

695 SEK

Lathund för ett optimistiskt mindset