OPERFEKT 

Vill du hantera perfektionism, tackla misslyckanden och släppa på inre press? Då har du hamnat rätt. Kursen ger dig verktyg för att träna hjärnan till att modigt bli operfekt med ett tillåtande beteende. 

OPERFEKT 

Vill du hantera perfektionism, tackla misslyckanden och släppa på inre press? Då har du hamnat rätt. Kursen ger dig verktyg för att träna hjärnan till att modigt bli operfekt med ett tillåtande beteende. 

Träna din hjärna - mer än att må bättre!

5 minuter per dag är det som krävs att tackla tankar, känslor och beteende.

Du får

  • 14 dagars forskningsbaserad kurs med 15 videor
  • 14 dagliga aktiviteter och 14 bonusaktiviteter
  • 14 PLUS fördjupningsaktiviteter
  • Mätverktyg, pdf, quiz och arbetsbok
  • Mindmor metoden

OPERFEKT hjälper dig att hantera inre press, misslyckanden och perfektionism för att vända det till ett mer tillåtande beteende mot dig själv eftersom det har visat sig vara en stor del av framgång och välbefinnande.

Du får:

  • möjlighet att bli mer tillåtande mot dig själv
  • mäta perfektionism områden i vardagen
  • förståelse för hur du hanterar misslyckanden
  • metoder och struktur för tillåtande beteende
  • insikt om hur du får mod att vara operfekt

Träna hjärnan

Om Britta "Vi vill bara tacka dig för förra veckan. Vi tyckte att det blev väldigt bra och det gav mycket energi."
 
Avdelningschef, IKEA

Mindmor metoden - mer än 1000 nöjda kunder

"Hon har ett väldigt professionellt förhållningssätt, hon är uppmuntrande, positiv och pushar dig verkligen att hitta dina bästa egenskaper och att tro på dig själv. Jag lärde mig många bra tips och tricks om hur jag ska visa och använda mina förmågor på bästa möjliga sätt."
Frida Jerneskog, VOLVO

"Britta har en stor förmåga att inspirera och beröra människor i en positiv riktning. Hon skapar ett öppet klimat i gruppen, fångar alla deltagares intressen och bidrar till glädje och lust att lära.
Johanna Lavin, iChange Learning

OPERFEKT 

695 SEK

Hantering av perfektionism och våga vara operfekt